رفتن به مطلب

از نگاه رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری؛ زبان و ادبیات فارسی را چطور بخوانیم؟


ارسال های توصیه شده

 • بنیان‌گذار و مدیریت کل

از نگاه رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری؛ زبان و ادبیات فارسی را چطور بخوانیم؟

زبان و ادبیات فارسی، به عنوان درسى که در میان دروس عمومى آزمون سراسرى، بیشترین ضریب را دارد، از اهمیت بسزایى برخوردار است. تنوع سؤال هاى این درس و گستردگى مطالب آن، باعث شده است که اکثر داوطلبان نتوانند در این درس، درصد خوبى را به دست بیاورند. با توجه به اینکه درس زبان و ادبیات فارسی براى هر پنج گروه آزمایشى آزمون سراسرى اهمیت دارد، تلاش کرده ایم که از زبان داوطلبان گروه هاى مختلف که در این درس درصد خوبى کسب کرده اند، نحوه مطالعه زبان و ادبیات فارسی و آمادگى براى آزمون آن را بیان کنیم؛ البته شاید شما از شیوه دیگرى بهره ببرید و موفق نیز بشوید؛ یا شما اصلا با درس مورد نظر مشکلى نداشته باشید که در این صورت، مشخص است که نباید نحوه مطالعه خود را تغییر دهید؛ یا شاید شیوه مطالعه دارنده یک رتبه برتر، با توجه به مهارت و سطح آمادگى شما، نتواند پاسخگوى نیاز شما باشد.

💡 محمد امین روان بخش؛ رتبه 2 گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1395 با زبان و ادبیات فارسی 100درصد:

زبان و ادبیات فارسی را موضوعى مى خواندم؛ یعنى درس ها را مى خواندم و بعد لغات و کلمات هر درس را وارد دفترچه یادداشت مى کردم و مفهوم بیت ها و جملات را مشخص مى کردم و در نهایت تست قرابت مى زدم. براى زبان فارسى نیز اصل برایم کتاب درسى بود؛ تا جایى که همۀ مثال هاى کتاب درسى را دقیق مى خواندم. در کل زبان و ادبیات فارسی را زیاد دوره کردم، براى مثال بعد از عید شاید لغات را 10بار و تاریخ زبان و ادبیات فارسی را 5یا 6 بار دوره کردم.

💡 الهام حبیب زاده؛ رتبه 4 گروه آزمایشی علوم انسانى در آزمون سراسری 1393 با زبان و ادبیات فارسی 90.7 درصد:

زبان و ادبیات فارسی عمومى را موضوعى مى خواندم؛ یعنى مباحث این درس را به چهار قسمت املا و لغت و تاریخ زبان و ادبیات فارسی، قرابت معنایى، آرایه هاى ادبى و زبان فارسى تقسیم کرده بودم و روى هر چهار مبحث کار مى کردم. براى لغت به واژگان انتهاى کتاب مراجعه می کردم و همه معانى یک واژه را حفظ مى کردم. براى املا بیشتر تست مى زدم و معتقدم که اگر کسى 30 یا 40 تست در زمینه املاء بزند، کم کم دستش مى آید که روى چه لغاتى باید تمرکز کند و با تست زدن به مهارت لازم مى رسد. تاریخ زبان و ادبیات فارسی و در آمدها و اعلام را هم هر بار براى آزمون هاى آزمایشى سنجش مرور مى کردم. زبان و ادبیات فارسى را در تابستان منتهى به سال چهارم خواندم و هر هفته روى یک مبحث کار کردم. در طى سال تحصیلى نیز فقط تست مى زدم. براى آرایه ها خیلى تست حل کردم؛ حتى اردیبهشت ماه، که فقط یک ماه به آزمون سراسری مانده بود، حس کردم که در آرایه ها ضعیف هستم و براى مدت دو هفته، هر روز 30 تست مربوط به آرایه ها را زدم. در قرابت معنایى هم با تست زدن قوى شدم.

💡 على ولایى؛ رتبه 1 گروه آزمایشی علوم انسانى در آزمون سراسری 1393 با زبان و ادبیات فارسی 78.7 درصد:

در مبحث آرایه ها و قرابت معنایى، از همان سال سوم مشکل داشتم؛ براى همین از تابستان سال پیش دانشگاهى کتاب تست گرفتم و به طور منظم هفته اى حدوداً 20 تست مى زدم. در ابتدا برایم پاسخگویى به تست ها مشکل بود، اما با تمرین بسیار، تعداد غلط هایم کمتر شد. مبحث زبان فارسى در کل براى همه مشکل است؛ بخصوص سؤال هایى که نیاز به شمردن دارد؛ براى همین، در آزمون هاى آزمایشى، این تست ها را در صورتى که وقت مى کردم پاسخ مى دادم؛ البته در همین سؤال ها نیز با تمرین و تست زدن مى شود سرعت پیدا کرد و احتمال خطا را هم کاهش داد. در مبحث املا خیلى مشکل نداشتم، اما در قسمت لغات، ابتدا نکات ریزى که طراحان سؤال در نظر مى گرفتند، برایم مشکل آفرین بود، اما تا پایان سال تحصیلى، به مرور در این بخش هم تسلط پیدا کردم.

💡 امیرمسعود ندافی؛ رتبه 15 گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1393 با زبان و ادبیات فارسی 96 درصد:

من در درس زبان و ادبیات فارسی ضعیف بودم. از سال سوم بود که به عیب خودم پى بردم؛ اما نمى توانستم آن را رفع کنم. ابتدا می خواستم آن را مانند درس ریاضی مفهومى بخوانم و با فرمول بندى، سؤالات را حل کنم؛ اما درصدهاى زبان و ادبیات فارسی ام 60 تا 70 درصد بود. بعد از عید سعى کردم که از نقاط قوت خود استفاده کنم و از روش هاى آن در درس زبان و ادبیات فارسی استفاده کنم. نقطه قوت پایدار من درس زمین شناسى بود. این درس را با توجه به سؤالات آزمون سراسری مى خواندم؛ یعنى آن سؤالات را سر لوحه مطالعه خود قرار مى دادم و از نکته هاى آنها براى حل سایر سؤالات استفاده مى کردم. بنابراین، در دوران جمع بندى، سؤالات آزمون سراسری را در درس زبان و ادبیات فارسی، بسیار خوب تحلیل کردم. شاید برای هر سؤال 20 دقیقه وقت گذاشتم و سعى کردم که نگاهم را به سؤال با نگاه طراح همسو کنم و در آزمون سراسری توانستم زبان و ادبیات فارسی را 96 درصد بزنم که خود این موضوع، از مهم ترین عوامل کسب رتبه خوب از سوی من بود.

💡 زینب امیر بکایی؛ رتبه 2 گروه آزمایشی علوم انسانى در آزمون سراسری 1392 با زبان و ادبیات فارسی 86.7 درصد:

سؤال هاى زبان و ادبیات فارسی آزمون سراسرى چندان بر اساس کتاب نیست؛ بلکه از مباحث مختلفى سؤال مى دهند که باید هر مبحث را به صورت مجزا مطالعه کرد و بر آن مسلط شد؛ براى مثال، در مبحث املا، آرایه هاى ادبى یا قرابت معنایى، باید تست زیاد زد و با تست زدن مى توان روى این مباحث مسلط شد. در زبان و ادبیات فارسى، داشتن یک جزوه خوب به نظر من ضرورى است تا در درجه اول مطالب را بخوبى فهمید. لغت را هم باید خیلى دوره کرد. خود من، بخش لغات و اعلام انتهاى کتاب هاى زبان و ادبیات فارسی ام را کنده بودم و بیشتر اوقات در دستم بود و آن را مرور مى کردم.

💡 سید شایان پور میر بابایى؛ رتبه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1393 با زبان و ادبیات فارسی 89.4 درصد:

یکى از مشکل ترین دروس آزمون سراسری براى من، زبان و ادبیات فارسی بود. در این زمینه، با مشاورمان صحبت کردم و سعى کردم که براى این درس در طول هفته خیلی وقت بگذارم؛ یعنى هم خیلى زیاد مى خواندم و هم زیاد تست مى زدم و نحوه مطالعه ام نیز هم به صورت درس به درس بود و هم به طور موضوعى مى خواندم؛ بویژه مباحث زبان و ادبیات فارسى و آرایه ها را به صورت موضوعى مطالعه مى کردم، اما مهم ترین نکته این بود که برنامه منظمى براى تست زدن داشتم و هر روز یا یک روز در میان، در مباحث متفاوت این درس، مثل قرابت معنایى، آرایه ها، زبان و ادبیات فارسى حدود 5 تا 10 تست مى زدم.

💡 پوریا یاراحمدى؛ رتبه 3 گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1392 با زبان و ادبیات فارسی 73.4 درصد:

براى قرابت معنایى خیلى تست مى زدم. لغات انتهاى کتاب هاى فارسى و تاریخ زبان و ادبیات فارسی را هم بارها مطالعه کردم؛ براى مثال، تاریخ زبان و ادبیات فارسی را حداقل 20 بار مرور کردم. اوایل در زمینه آرایه ها ضعف داشتم، اما بعد تست هاى آرایه هاى آزمون هاى سراسرى را که حدود 300 تست مى شد، با دقت حل کردم و انجام این کار به پیشرفتم کمک کرد. در کل، وقت زیادى براى زبان و ادبیات فارسی گذاشتم و خیلى تست زدم.

💡 پویان مینایى؛ رتبه 4 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1392 با زبان و ادبیات فارسی 89.4 درصد:

با زبان و ادبیات فارسی کمى مشکل داشتم، اما فکر مى کنم که همه با زبان و ادبیات فارسی مشکل دارند؛ چون براى هر مبحث آن، که براى مثال سه تا سؤال از آن طرح مى شود، باید به اندازه یک درس وقت گذاشت؛ براى همین، من روزانه یک تا یک و نیم ساعت زبان و ادبیات فارسی مى خواندم. زبان و ادبیات فارسی را هم به صورت مبحثى مطالعه مى کردم و هم به طور درس به درس؛ یعنى، علاوه بر اینکه هر درس کتاب زبان و ادبیات فارسى ام را یک به یک مطالعه مى کردم، براى مباحث مختلف نیز جداگانه وقت مى گذاشتم؛ براى مثال، اول سال تحصیلى طى 4 یا 5 روز تمام واژگان انتهاى کتاب هاى زبان و ادبیات فارسی را حفظ کردم؛ حتى وقتى کتاب زبان و ادبیات فارسی سال چهارم دستم رسید، اولین کارى که کردم این بود که واژگان آن را جداگانه حفظ کردم و هر ماه نیز یک بار واژگانى را که حفظ کرده بودم، مرور مى کردم؛ براى همین، نزدیک آزمون سراسری، کاملا به معناى واژگان مسلط بودم.

براى قرابت معنایى هم، علاوه بر کتاب هاى کمک آموزشى موجود، سعى کردم تا شعر خوانى ام را تقویت کنم و براى رسیدن به این توانایى، بسیارى از غزلیات حافظ و سعدى را خواندم. زبان و ادبیات فارسى را خیلى کار کردم؛ براى مثال، تمامى واژگان، ترکیب هاى وصفى و اضافى و وابسته هاى پسین و پیشین چهار درس از درس هاى متن کتاب زبان و ادبیات فارسی ســال چهارم را، که به نظرم مهم بود، پیدا کردم. این تمرین هاى متعدد سبب شد که در تست زبان و ادبیات فارسى مهارت پیدا کنم و حتى در زمانى کمتر از زمان استاندارد پاسخگویی به تست زبان و ادبیات فارسی، به سؤال هاى این مبحث پاسخ بدهم. براى املا نیز، علاوه بر حل تست هاى متعدد، شش یا هفت بار املاهاى زبان فارسى را مطالعه کردم.

💡 مصطفى عبدالهى نیسیانی؛ رتبه 11 گروه آزمایشی علوم انسانى در آزمون سراسری 1393 با زبان و ادبیات فارسی 70.7 درصد:

براى زبان و ادبیات فارسی، علاوه بر مبحثى خواندن لغت، املاء و تاریخ زبان و ادبیات فارسی، سعى مى کردم که روزى 15 سؤال براى قرابت معنایى کار کنم. همچنین براى تسلط بر املا، لغات مهم کلیله و دمنه و قابوس نامه را یادداشت مى کردم و براى یادگیرى معنى لغات، برگه هاى پایانى کتاب را از آن جدا مى کردم و در راه مدرسه آنها را مرور مى کردم.

💡 مهدى بخشى؛ رتبه 10 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1393 با زبان و ادبیات فارسی 86.7 درصد:

علاوه بر تمرین تست هاى آزمون سراسری، براى رسیدن به تسلط در مباحث مختلف زبان و ادبیات فارسی، بر مبحث املاء و واژه هاى کتاب درسى نیز تآکید ویژه داشتم.

💡 نگین یغمایى؛ رتبه 1 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری 1393 با زبان و ادبیات فارسی 85.4 درصد:
زبان و ادبیات فارسی را به صورت موضوعى مى خواندم؛ البته ابتدا کتاب را یک ورق مى زدم و توضیحات و «بیاموزیم» ها را مى خواندم؛ ولى اصل مطالعه ام، به طور موضوعى بود. تاریخ زبان و ادبیات فارسی و لغت را از روى کتاب مى خواندم و هرشب 5 تا تست قرابت معنایى مى زدم و از یک مبحث زبان فارسى 4 یا 5 تست حل مى کردم. لغات و تاریخ زبان و ادبیات فارسی را هم خیلى زیاد دوره مى کردم و سعى مى کردم که هر روز یا هر دو روز یک بار، بخشى را مرور کنم. براى املا، لغات پرکاربرد املا را پیدا و بررسى می کردم. بقیه لغات را هم با تست و تمرین یاد می گرفتم و گروه لغات کتاب زبان فارسى را هم مرور مى کردم. در مبحث آرایه ها با تمرین بسیار مسلط شدم؛ البته اول درس نامه را مى خواندم و بعد از آن تمرین و در نهایت تست هاى آزمون سراسری را حل مى کردم.

💡 غزاله تفاق؛ رتبه 5 گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1391 با زبان و ادبیات فارسی 94.7 درصد:

براى مبحث قرابت معنایى، از همان اول سراغ سؤالات آزمون سراسری رفتم؛ چون به نظر من در این مبحث، طراحان سؤالات آزمون سراسري نگاه خاصی دارند و تا وقتی که خواسته آنها را متوجه نشویم، نمی توانیم به آنها درست جواب دهیم.

💡 تارا فرسادفر؛ رتبه 1 گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری 1393 با زبان و ادبیات فارسی 74.7 درصد:

در درس زبان و ادبیات فارسی، به مباحث قرابت معنایى و آرایه ها، چون در دوران دبیرستان خوب کار کرده بودیم، مسلط بودم. در سال چهارم هم در ابتدا درس به درس مطالعه مى کردم و تست هاى آرایه ها و قرابت هر درس را حل مى کردم، اما در اواخر به طور موضوعى مطالعه مى کردم؛ یعنى یک روز لغت، یک روز قرابت، یک روز آرایه ها و همین طور هر روز یک مبحث را مى خواندم. براى مرور تاریخ زبان و ادبیات فارسی، خودم فلش کارت درست کرده بودم و لغات را هم بارها مرور کردم تا در خاطرم بماند.

💡 محمد استاد محمدی؛ رتبه 1 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1391 با زبان و ادبیات فارسی 76 درصد:
در درس های عمومی، بخصوص ادبیات، مشکل داشتم. مشکلم این بود که وقتی درسم را می خواندم، بعد از مدتی می دیدم که آن را کاملاً فراموش کرده ام و در آزمون هاى آزمایشى نتیجه دلخواهم را نمی گرفتم. بعد از مدتی با چند نفر که مشاوره کردم، فهمیدم کار اشتباه من این بود که اگر دو فصل را برای آزمون بعدی می خواستم بخوانم، هر دو را در یک روز می خواندم؛ در نتیجه، همان زمانی را که برای مطالعه می گذاشتم، یعنی 5 تا 6 ساعت را به جای یک ضرب خواندن در سه روز خواندم. با انجام این کار، درصدم در آزمون هاى آزمایشى به طور کلی بالا رفت؛ تا جایى که اول ادبیات را 40 درصد می زدم و آرزو می کردم که 70 درصد بزنم، ولی با این روش 100 درصد هم زدم و معمولاً درصدم بالای 80 بود.

💡 روژان ربانى؛ رتبه 7 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1392 با زبان و ادبیات فارسی 88 درصد:

من با زبان و ادبیات فارسی مشکل داشتم و در ابتداى سال چهارم، چون کتاب ها را کامل نخوانده بودم و به صورت موضوعى نیز مطالعه نکرده بودم، در درس زبان و ادبیات فارسی درصد خوبى در آزمون هاى آزمایشى یا آزمون هاى مدرسه نمى آوردم، اما از اسفند ماه به بعد، که کتاب ها تمام شد و به صورت مبحثى مطالعه مى کردم، درصدم بهتر شد؛ در واقع من هم قبول دارم که بهتر است زبان و ادبیات فارسی را به طور مبحثى خواند، اما در ابتدا باید کتاب درسى را درس به درس مطالعه کرد و به آنها مسلّط شد و در مرحله بعد باید به زبان و ادبیات فارسی نگاه موضوعى داشت و مباحث قرابت معنایى و درک مطلب، آرایه ها، لغت، تاریخ زبان و ادبیات فارسی، زبان فارسى و املا را به صورت موضوعى مطالعه نمود. تأکیدى نداشتم که در آزمون سراسرى حتماً تست املا بزنم، اما روى کلمات مهم درس با «مارکر» خط مى کشیدم تا موقع درس خواندن، توجهم جلب شود و تست هاى آزمون سراسری را هم در این مبحث چند بار زدم. تعریف هاى آرایه ها را خوب خواندم و خلاصه بردارى کردم. تست هاى آزمون سراسری را هم در این مبحث خوب کار کردم و بیت هاى کتاب درسى را هم قبل از اینکه معلم درس بدهد، خودم مطالعه مى کردم و آرایه هایش را بررسى مى کردم.

💡 پویا براهیم باستانى؛ رتبه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری 1392 با زبان و ادبیات فارسی 89.4 درصد:

به زبان و ادبیات فارسی، رویکردى موضوعى داشتم؛ یعنى زبان و ادبیات فارسی را به عنوان یک درس منسجم از درس یک تا انتها نمى خواندم؛ بلکه مباحث مختلف زبان و ادبیات فارسی که از آنها سؤال طرح مى شود، مطالعه مى کردم. در بحث لغت، تأکیدم بیشتر بر لغات آخر کتاب بود؛ البته لغات متن درس را هم مى خواندم و مى دانستم که مهم است؛ حتى امسال براى اولین بار، از لغات متن درس سؤال آمده بود که معنى چند لغت صحیح است. سال هاى پیش به این نحو از متن درس، سؤال طرح نشده بود.

باید بگویم که لغات کتاب زبان و ادبیات فارسی را خیلى مرور کردم. شاید 20 یا 30 بار دوره کردم و هر پنج شنبه هم از پدرم مى خواستم که معنى لغات را از من بپرسد و در پاسخش همه معانى را مى گفتم؛ چون تأکید روى معانى دور از ذهن یک لغت، خیلى مهم است؛ براى مثال، یکى از معانى «کالبد»، روح است؛ در حالى که خیلى ها فکر مى کنند که کالبد یعنى جسم. براى مبحث املا، خیلى تست مى زدم و فکر مى کنم با تست زدن زیاد و مرور چند باره تست هاى آزمون سراسرى مى شود به این مبحث مسلط شد. خود من تا حد زیادى به مبحث املا مسلط شده بودم و هیچ وقت در آزمون هاى آزمایشى تست املاء را غلط نمى زدم، اما در آزمون سراسرى یک غلط من از املا و یکى دیگر از مبحث لغت بود.

مبحث تاریخ زبان و ادبیات فارسی را از سال دوم به صورت جدى مى خواندم. با اینکه بعضى ها معتقدند که تاریخ زبان و ادبیات فارسی فرار است و باید مطالعه آن را براى روزها یا ماه آخر گذاشت، من معتقدم که باید این مبحث را به صورت تدریجى خواند تا حفظ شد. در آرایه ها مشکل داشتم؛ چون کتاب درسى خیلى در این زمینه توضیح نداده است؛ البته در سال سوم، دبیر زبان و ادبیات فارسی ما بیشتر کتاب آرایه هاى دانش آموزان علوم انسانى را با ما کار کرد، ولى باز من در بعضى از آرایه ها مشکل داشتم و بیشتر تست هاى این مبحث را با رد گزینه پاسخ مى دادم.

سر جلسه آزمون سراسرى هم سؤال هاى آرایه ها را کنار گذاشتم و بعد از پاسخ دادن به سؤال هاى عربى، بار دیگر سراغشان رفتم؛ چون سؤال ها دشوار بود و ترسیدم که زمان درس هاى بعدى را از دست بدهم. به مبحث زبان فارسی مسلط بودم و با اینکه سؤال هاى این مبحث در سال 92 نوآورى داشت، اما به آنها پاسخ دادم. مبحث قرابت معنایى نیز به نظر من بیشتر مهارتى است تا یاد گرفتنى. کسى که بتواند ابیات را به درستى بخواند، تا حد زیادى در این مبحث، توانمند خواهد بود؛ در ضمن، من زبان و ادبیات فارسی را دوست داشتم و در این درس، مطالعه خارج از کتاب درسى داشتم.

💡 على عجم؛ رتبه 2 گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 1392 با زبان و ادبیات فارسی 82.7 درصد:

در زبان و ادبیات فارسی نسبتاً مشکل داشتم و از اول مى لنگیدم و در بعضى از مباحث مثل آرایه ها یا قرابت معنایى، حتى تا نزدیک آزمون سراسری هم، مى لنگیدم؛ اما علاوه بر اینکه طبق برنامه ارائه شده از طرف مدرسه هر روز یک ربع قرابت و یک ربع آرایه کار مى کردم، خودم نیز در مباحث مختلف زبان و ادبیات فارسی تست خیلى زدم؛ در کل، باید پذیرفت که زبان و ادبیات فارسی، درسى حفظى نیست و به عنوان یک درس عمومى نباید به آن نگاه کرد؛ چون مباحث متنوعى دارد و براى آن باید زمان زیادى گذاشت. خود من سرجلسه آزمون سراسری، با دیدن سؤال هاى زبان و ادبیات فارسی روحیه ام خراب شد و درصد بالایى هم نزدم.

💡 سهند سروری؛ رتبه 9 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1392 با زبان و ادبیات فارسی 70.7 درصد:

براى قسمت لغت و املاى فارسى، هر شب 5 تا 10 واژه جدید حفظ مى کردم؛ به گونه اى که بتوانم در املا از آن استفاده کنم. همچنین شبى یک صفحه گلستان مى خواندم و روى املاى کلمات دقت مى کردم و شبى 5 تا 10 تست املاء هم مى زدم. براى آرایه ها ابتدا خود آرایه ها را خوب یاد گرفتم و بعد تست هاى آرایه آزمون سراسری را زدم؛ در ضمن، پاسخنامه را هم بررسی مى کردم تا کاربرد آرایه را خوب یاد بگیرم. به نظر من، یادداشت کردن آرایه هاى تکرارى یا آرایه هایى که در آنها زیاد اشتباه مى شود نیز راه مفیدى است؛ براى مثال، خود من این نکته را که «ماه» استعاره از معشوق است، فراموش مى کردم.

این موضوع را یادداشت کردم و بعد از چند بار مطالعه مفهوم آن در ذهنم ماند. مبحث زبان و ادبیات فارسى نیز مثل آرایه ها نیاز به تمرین فراوان دارد من شاید سه بار تست هاى زبان و ادبیات فارسى آزمون سراسری را حل کردم. براى تست هاى قرابت معنایى هم لازم است که مفهوم درس ها را یاد گرفت؛ در ضمن، من هر شب 10 تا 15 تست قرابت معنایى مى زدم. مبحث تاریخ ادبیات نیز نیاز به تکرار زیاد دارد. براى این مبحث به جاى حفظ کردن باید روخوانى بسیار کرد تا ملکه ذهن شود؛ براى مثال، با به گوش رسیدن عنوان کتاب، باید به طور ناخودآگاه اطلاعات موجود در کتاب به ذهنت بیاید؛ نه اینکه فکر کنى تا به خاطرت بیاید. براى رسیدن به این مرحله، من هر شب، یک صفحه اعلام یا تاریخ زبان و ادبیات فارسی مى خواندم.

 • Thanks 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید

شما بعد از اینکه وارد حساب کاربری خود شدید می توانید دیدگاهی ارسال کنیدورود به حساب کاربری
 • جریان فعالیت ها

  1. 0

   برخورد شیء عجیب به سیاره مشتری

  2. 0

   کشف حیات در خارج از منظومه خورشیدی

  3. 0

   چه زمانی دایناسورها پرنده شدند؟

  4. 0

   سازمان بهداشت جهانی روند تائید واکسن اسپوتنیک‌ را متوقف کرد

  5. 0

   مطالعات جدید؛ ماهی‌های قزل‌آلا در جمهوری چک «معتاد شده‌اند»

×
×
 • اضافه کردن...