رفتن به مطلب

از نگاه رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری؛ ریاضی را چطور بخوانیم؟


ارسال های توصیه شده

 • بنیان‌گذار و مدیریت کل

از نگاه رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری؛ ریاضی را چطور بخوانیم؟

حتی اسمش برای عده ای ترسناک است و عد های دیگر آن را لذت بخش ترین فعالیت ذهنی می دانند. صحبت از ریاضی است؛ درسی که در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی بیشترین ضریب را دارد و از اهمیت ویژ های برخوردار است؛ اما متأسفانه حتی تعداد قابل توجهی از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، که باید در این درس توانمند و به آن علاقه مند باشند، پاسخگوی سؤال های درس ریاضی در آزمون سراسری نیستند یا به درصد کمی از سؤال های این درس، پاسخ صحیح می دهند؛ البته نباید تنوع مطالب و گستردگی مباحث این درس را برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از نظر دور داشت. آنچه می خوانید، تجربه دارندگان درصدهای خوب درس مورد نظر است. آن ها با شما شیوۀ مطالعه خود را در میان می گذراند؛ البته شاید شما از شیوه دیگری بهره ببرید و موفق نیز بشوید؛ یا شاید شیوۀ مطالعۀ دارندة یک رتبۀ برتر، با توجه به مهارت و سطح آمادگی تان، نتواند پاسخگوی نیاز شما باشد.

💡 پژمان شهبازی: رتبۀ 1 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1394 با ریاضی 87.3 درصد:

مهم ترین مانع بر سر راه پاسخگویی به سؤال های هندسه تحلیلی، به نظر من، طولانی بودن راه حل ها و وقت گیر بودن سؤال هاست؛ تا جایی که عده ای از داوطلبان، به همین دلیل، این درس را کنار می گذارند.  به نظر من، برای موفقیت در پاسخگویی به سؤال های این درس، باید خیلی تست کار کرد و حین تست زدن باید را ه های مختلف پاسخگویی را پیدا کرد؛ یعنی لازم است که با ذهنی خلاّق در هندسه تحلیلی جلو رفت تا بتوان کوتاه ترین راه پاسخگویی مباحث یا تست های مختلف را پیدا کرد. در هندسه پایه نیز، با اینکه در بعضی از فصل ها جنبه خلاقیت در سؤال ها قابل توجه است، اکثر مواقع از مواردی مشخص سؤال طرح می شود؛ یعنی یک نشانه هایی در سؤال هست که می شود از آن نشانه یا نشانه ها برای پیدا کردن راه حل مسأله استفاده نمود.

برای پیدا کردن نشانه ها هم باید تست زیاد زد و مسأله های بسیاری را حل کرد. گسسته، یکی از در س هایی است که نیاز به دقت بسیار دارد؛ برای مثال، از مبحث نظریه اعداد می شود انواع سؤالات را طرح کرد که در بسیاری از موارد راه حل خاصی دارند. برای آشنا شدن با انواع سؤال ها و پیدا کردن راه حل آن ها باید تست زیاد زد و وقت زیادی صرف این مبحث کرد. برای یادگیری مبحث درس دیفرانسیل، تمری نهای خود کتاب خیلی مهم است. بسیاری از اوقات، سؤال های کنکور به سؤال های کتاب شباهت دارد. درس دیفرانسیل، مفهوم یتر از دیگر مباحث ریاضی است؛ برای مثال، داوطلب باید مفهوم مشتق را درک کرده باشد و بداند که به چه کار می آید؛ چون شاید در یک سؤال از اسم مشتق استفاده نشود، اما از مبحث مشتق در آن استفاده شود.

سؤال های درس دیفرانسیل، گاه ظاهری پیچیده دارد و به نظر می آید که راه حل آن طولانی است، اما بسیاری از اوقات، می توان همین سؤال ها را با راه حلی کوتاه حل کرد، ولی لازمۀ آن، فهمیدن این درس است. درس آمار به نظر من ارزش خواندن را دارد؛ چون سؤال هایی دارد که جنبۀ خلّقیت ندارند؛ حتی شاید بتوان گفت که جنبۀ کلیش های پیدا کرد هاند؛ یعنی حدود مبحث معلوم است؛ البته این درس، گاه نیاز به محاسبات طولانی دارد و باید سرعت عمل داوطلب در پاسخگویی به سؤالات آن، خوب باشد.

💡 روژان ربانی: رتبه 7 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1392 با ریاضی 90.4 درصد:

ریاضی پایه را در وقت خودش خوب کار کرده بودم و سال آخر با آن مشکلی نداشتم؛ در کل، ریاضی را عاوه بر مطالعه به روش های « تستی» و«نکته ای»، به صورت «تحلیلی » نیز خواندم؛ حتی اوایل برنامه، به زمان توجهی نداشتم و گاهی روی یک تست، راه های متنوع رسیدن به جواب را نیز بررسی می کردم.  برای درس گسسته و هندسه تحلیلی، اول خلاصه نویسی می کردم، خلاصه ها را خوب یاد می گرفتم و بعد سراغ تست ها می رفتم. آمار را نیز از ابتدا همراه با سایر دروس می خواندم و بر خاف عده ای که معتقدند چون این درس حفظ کردنی است باید چند روز مانده به کنکور آن را خواند، آن را چند بار دوره کردم.

💡 نگین یغمایی: رتبۀ 2 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1393 با ریاضی 88.5 درصد:

خوشبختانه دبیر حسابان سال سوم ما دبیر بسیار خوبی بود و حتی بخش هایی از درس دیفرانسیل را در مبحث حد در سال سوم به طورکامل تدریس کرده بودند. من برای مبحث حسابان، جزوۀ دبیرم را می خواندم، تمرین هایش را حل م یکردم و بعد تست می زدم. برای دیفرانسیل هم سعی کردم كه خوب درس را یاد بگیرم و زیاد تست زدم. در کل، درس دیفرانسیل خیلی تعریف دارد و لازم است كه به این تعریف ها کاملاً مسلط بود؛ در ضمن، نباید کتاب درسی را کنار گذاشت و باید به آن متعهد بود؛ زیرا در بعضی از مباحث، مثل آهنگ تغییرات در حسابان، خیلی از اوقات تمرین های کتاب درسی تبدیل به تست می شوند؛ در ضمن، باید پذیرفت که گاه بعضی از مباحث این درس، نیاز به مطالعه و وقت گذاشتن بسیار دارد؛ برای مثال، من برای تسلط بر مباحث کاربرد و مشتق، وقت زیادی گذاشتم و چند کتاب تست زدم تا بر آن مسلط شدم. برای هندسه پایه، لازم است سؤال هایی با تیپ های مختلف حل کرد تا بتوان در سر جلسه آزمون سراسری، ایده حل مسأله را تشخیص داد؛ چون اگر به این مسأله مسلط نباشی، سر جلسه آزمون، حل یک تست خیلی وقت می گیرد.

در درس هندسه، هر سال چند سؤال تکراری می آید؛ یعنی اگر کنکورهای سال های قبل را ببینید، متوجه می شوید که هر سال از چند مبحث سؤال آمده است، و لازم است كه روی آن ها بیشتر تأکید شود. برای خواندن درس هندسه تحلیلی، لازم است که ابتدا مباحث مورد نظر را فهمید و سپس فرمول های پایه را حفظ کرد. بعضی بچه ها از درس هندسه تحلیلی خوششان نمی آید؛ چون فرمول هایش زیاد است؛ اما اگر این فرمول ها زیاد مرور شود و خوب تمرین کنیم در خاطر می ماند؛ یعنی لازم است چند هفته که از مطالعة یک مبحث درس هندسه تحلیلی گذشت، برگشت و دوباره فرمول ها را مرور کرد تا در ذهن تثبیت گردد.

برای پاسخگویی به سؤال های گسسته، باید بر مباحث درسی کاملاً مسلط بود؛ این در حالی است که کتاب درسی خیلی عمیق به مباحث نپرداخته است؛ برای همین، لازم است که تست های مختلف را حل کرد تا به ایده های مختلف دسترسی داشته باشیم و بر سؤال های متفاوتی که از این مبحث مطرح می شود، مسلط شویم. من برای کسب این مهارت، در ابتدا  تست های کنکور را زدم تا با نگاه طراحان سؤال آشنا شوم، و بعد برای تسلط بیشتر، به سراغ تست های تألیفی رفتم. نکته مهم در سؤال های ریاضی این است که سر جلسه آزمون سراسری نباید انتظار داشته باشیم که پاسخ همه سؤال ها را بدانیم و بترتیب به همه جواب دهیم.

باید با تمرین بسیار به این مهارت رسید تا بفهمیم که کدام سؤال وقت گیر است، کدام سؤال را می توان حل کرد و پاسخ کدام سؤال را نمی دانیم، و در سر جلسه آزمون، اول سراغ سؤال هایی که بر آن ها مسلط هستیم، برویم، و بعد وقت گیرها و در نهایت آن هایی را که بلد نیستیم، کنار بگذاریم. برای خود من در یکی از آزمون های آزمایشی پیش آمد که پنج سؤال اول ریاضی را نتوانستم حل کنم؛ در ابتدا به هم ریختم، اما بعد تصمیم گرفتم که آن پنج سؤال را رها کنم و سراغ بقیه سؤال ها بروم، و بعد اگر وقت کردم، بار دیگر روی سؤال های مورد نظر فکر کنم. اتفاقاً در همان آزمون، ریاضی را 100 درصد زدم.

💡سهند سروری: رتبۀ 9 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1392 با ریاضی 93.4 درصد:

درس ریاضی با ضریب بالا و 55 سؤال، سرنوشت سازترین درس برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری است. 24 سؤال اول این درس در آزمون سراسری، معمولاً مربوط به حسابان، دیفرانسیل و ریاضی 2 است.  برای تسلط بر مبحث های حسابان و دیفرانسیل، تکرار خیلی مهم است. برای خواندن این دو درس داوطلبان نباید فکر کنند که اگر درس را بفهمند، همه چیز تمام می شود.  برای تسلط بر این دو درس، هر چقدر تست کار کنید، باز هم كم است؛ در واقع، پیوستگی، مشتق و کاربردش، نیاز به حل تست های بسیاری دارد تا بتوان بر این مباحث مسلط شد؛ در ضمن، لازم است كه قبل از حل تست، تمرین های کتاب را حل کرد، و نباید تصور کرد كه چون درک ریاضی من بالاست، نیازی به حل تمرین های کتاب ندارم. یادداشت کردن نکات مهم تست های دیفرانسیل و حسابان )همراه با نمونه تست یا بدون نمونه تست(  هم در یادآوری نکات آن ها، نقش مهمی دارد تا برای دوره ها نیاز نباشد كه کل کتاب را دوباره دوره کنید.

از هندسه 1 و 2 نیز مجموعاً هشت سؤال طرح می شود.  برای پاسخگویی به سؤال های این مبحث هم لازم است که پس از درک مفاهیم، تست زد.  به نظر من، برای تسلط بر درس هندسه، تست های کنکور کفایت می کند، و مثل دیفرانسیل و حسابان نیست که نیاز به تست های متنوع و مختلف داشته باشد. درس هندسه، در مجموع، نیاز به تمرین و تکرار زیاد دارد و نباید ناامید شد و آن را کنار گذاشت. از درس هندسه تحلیلی نیز معمولاً هشت سؤال می آید. خوب است که داوطلبان بعد از فراگیری این درس، خلاصه ای از درس و فرمو لها و نکات مهم آن را بنویسند و سپس تست های کنکور را حل کنند و هر جا که نکته ای را بلد نبودند، وارد خلاصه نکات خود کنند و نزدیک کنکور، این نکات را مرور کنند.

قسمت بعد، آمار است که معمولاً دو سؤال از این مبحث می آید و با خواندن کتاب و زدن تست های کنکور می توان از پس آن برآمد. از مبحث جبر هم معمولاً شش سؤال طرح می شود.  در این مبحث، چیزی که باید خوب یاد گرفت "مجموعه ها"ست. از گسسته هم شش یا هفت سؤال طرح می شود. چیزی که در گسسته مهم است، این است که به جای حفظ کردن فرمول، سؤال خام را حل کنیم؛ نه اینکه سؤال را به فرمول ربط دهیم و با فرمول حل کنیم؛ به عبارت دیگر، ببینیم که فرمول از کجا آمده است؛ نه اینکه فرمول را حفظ کنیم؛ در این صورت، گسسته برای فرد شیرین و لذت بخش می شود و می تواند براحتی به سؤال های این مبحث پاسخ دهد. توجه داشته باشید که اگر بخواهید فرمول های گسسته را حفظ کنید، آن قدر زیاد است که فرصتی برای حفظ کردن فرمول های دیگر نخواهید داشت.

💡 محمد کاظم میدانی: رتبۀ 23 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری93، ریاضی 2/ 72 درصد:

24 سؤال اول دفترچه اختصاصی، مربوط به دیفرانسیل و ریاضی پایه و مباحثش هم خیلی نزدیک و به هم مرتبط است؛ البته بخش عمدهای از آن، مربوط به کتاب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی است؛ اما پیش نیاز آن، ریاضیات پایه است؛ از همین رو، من معتقدم که در تابستان باید به اندازۀ کافی روی ریاضیات پایه وقت گذاشت تا در طول دوره پیش دانشگاهی به زحمت نیفتاد ! باید مباحث را مفهومی خواند و کام الً بر اصل و فرع موضوع مسلط شد. برای همین منظور، لازم است که اول از همه به سراغ کتاب درسی رفت و تمام جزئیات، مثال ها و تمریناتش را به طور دقیق بررسی کرد، و بعد، از روی جزوه یا در سنامۀ مناسبی، نکات اصلی و کلی آن مبحث را یاد گرفت. باید بپذیریم که در ریاضی هیچ چیز برای حفظ کردن وجود ندارد و تا جایی كه امكان دارد، دلیل فرمول ها را باید یاد بگیریم و آنها را برای خودمان، هر چند به صورت شهودی، اثبات کنیم و خلاصه بر قضیه مسلط شویم.

هنگام تست زدن، باید سؤال های سخت و آسان را با هم کار کرد و در مواجهه با اولین تست های هر مبحث، درست نیست که از همان ابتدا با فرمول یا روش سریع، سؤال را حل کرد؛ بلکه باید فرض کنیم كه هیچ فرمولی را بلد نیستیم و سؤال را از روی مفهوم اصل یاش حل کنیم. وقتی یکی دو نمونه از هر تیپ سؤال را به این شکل تحلیل کنید، مطمئن باشید که آن را یاد می گیرید و می توانید هر موقع كه اراده كردید، آن را حل کنید.

غیر از این، می توانید راه های سریعی برای خودتان پیدا کنید ! فرض کنید كه معلم هستید و دانش آموزتان از شما حل سؤالی را می خواهد، و اگر آن را حل نکنید، پیش او شرمنده می شوید: اول برایش مسأله را از راه مفهومی حل کنید، و آن وقت، برای اینکه قدرت خودتان را به رخ دانش آموزتان بکشید، به او بگویید که البته می شود سریع تر از این ها هم آن را حل کرد ! بنابراین، با سریع ترین راه ممکن، مسأله را برایش حل کنید! بسیاری از تکنیک ها و راه های سریع به همین شیوه به وجود می آیند!

بعد از اینکه چند سؤال نمونه ،خوب تحلیل شد، نوبت به حل سؤال به صورت تک تک می رسد. سؤالات را باید یک به یک حل کنید و برای حلش وقت بگیرید و ببینید که حل هر سؤال چند دقیقه زمان می برد. اگر زیاد طول کشید، علت آن را بررسی کنید و ببینید آیا راه آسان تری وجود دارد یا اینکه خود سؤال وقت گیر است.  بر این اساس، کنار سؤالات علامت بگذارید تا بعداً آن ها را بهتر مرور کنید.اگر سؤالی را نتوانستید به طور سریع حل کنید، سراغ پاسخ تشریحی آن سؤال نروید، بلکه حوصله کنید و خودتان خوب فکر کنید
تا به جواب برسید؛ مگر اینکه زمان قابل توجهی را به یک سؤال اختصاص دهید و در نهایت نتوانید آن را حل کنید.

💡 پویان مینایی: رتبه 4 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1392 با ریاضی 91 درصد:

در درس ریاضی، محاسباتم خوب بود و سال چهارم هم معلم خوبی داشتیم، و البته برای این درس، تست هم زیاد زدم. شاید برای درس ریاضی بالغ بر 15 هزار تست زدم ! جالب اینجاست که هر وقت در آزمون های آزمایشی یا کتبی، سؤال ها سخت بود، من درصد بهتری کسب می کردم یا نمره بهتری می گرفتم!

💡 ریحانه براتی: رتبۀ 223 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1394 با ریاضی 63 درصد:

با هندسه تحلیلی مشکل اساسی داشتم؛ حتی در یکی از آزمون های آزمایشی، فقط به 7درصد سؤال های این درس پاسخ صحیح دادم؛ در واقع، بیشتر از آنکه از درس هندسه تحلیلی بدم بیاید، از آن می ترسیدم. بالاخره تصمیم گرفتم كه سراغ این درس بروم. در ابتدا سراغ کتاب درسی رفتم و شروع کردم به خواندن تمام مباحث درسی و حل همۀ تمرین های کتاب. به معنای واقعی کلمه، واو به واو کتاب را خواندم و از آن ها نکته در آوردم. بعد سراغ جزوه معلمم رفتم و در نهایت، کتاب های کمک آموزشی و تستی پیشرفته را در همین درس خواندم. برای خودم هم جالب بود که سر جلسه برگزاری کنکور، به هر هشت سؤال هندسۀ تحلیلی پاسخ صحیح دادم و توانستم بر چالش برانگیزترین درس دبیرستانم غلبه کنم.

 • Thanks 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید

شما بعد از اینکه وارد حساب کاربری خود شدید می توانید دیدگاهی ارسال کنیدورود به حساب کاربری
 • جریان فعالیت ها

  1. 0

   برخورد شیء عجیب به سیاره مشتری

  2. 0

   کشف حیات در خارج از منظومه خورشیدی

  3. 0

   چه زمانی دایناسورها پرنده شدند؟

  4. 0

   سازمان بهداشت جهانی روند تائید واکسن اسپوتنیک‌ را متوقف کرد

  5. 0

   مطالعات جدید؛ ماهی‌های قزل‌آلا در جمهوری چک «معتاد شده‌اند»

×
×
 • اضافه کردن...